Kollerup-Fjerritslev Sogn kan se frem til at genåbne

Det går den rigtige vej for Kollerup-Fjerritslev Sogn, som blev lukket midlertidigt tirsdag 13. april.

Her blev skole og SFO og kultur-, fritid- og idrætsforeningerne midlertidigt lukket på baggrund af Epidemiudvalgets model for lokal nedlukning. Modellen træder i kraft, når incidenstallet overstiger 400, der er mindst 20 nye smittetilfælde de sidste syv dage, og positivprocenter er mindst 2% eller mere.

Mandag 19. april er sognet for 5. dag i træk under mindst ét af ovenstående kriterier. Og for 3. dag i træk er alle tre tal under risikoen for nedlukning.

Derfor forventer Jammerbugt Kommune at kunne genåbne sognet torsdag 22. april. 

”Det er meget glædeligt, at vi kan se frem til at genåbne Kollerup-Fjerritslev Sogn. Jeg vil gerne takke både skolen, SFO’en, gymnasiet og fritids- og idrætsklubberne for at håndtere situationen smidigt. Samtidig har forældre, børn og personale på de berørte institutioner vist stor forståelse for situationen, og det har været en stor hjælp. Nu kan vi alle heldigvis glæde os til en normal hverdag igen”, fortæller boremester Mogens Christen Gade.

Genåbning af Kollerup-Fjerritslev sogn kan ske, når blot ét af ovenstående tre måltal er under den beskrevne værdi. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller at positivprocenter er under 2 procent i en uge i træk.

Den seneste uge (fra 12. april til 18. april) har der i hele Jammerbugt Kommune været 31 nye smittede. Se fordelingen af smittede de seneste syv dage i kommunen her