Jammerbugts borgere bliver spurgt - hvordan skal vores kommune udvikle sig?

Jammerbugt Kommune ønsker at få borgernes ideer til, hvor dan de ser deres kommune skal udvikle sig i fremtiden. Det sker på to borgermøder i april.

3. og 20. april inviterer Jammerbugt Kommune alle borgere og interesserede i Jammerbugt Kommune til borgermøder for at drøfte ideer til den kommende helhedsplan for Jammerbugt Kommune.

På møderne vil flere politikere fra Kommunalbestyrelsen deltage, og rammen for mødet griber kommunen lidt anderles an. En markedsplads, hvor borgerne kan gå rundt til de forskellige stande og komme i dialog med fagfolk og politikere, er udgangspunktet for at få idéer, argumenter og konkrete forslag på banen.

Markedspladsen vil have fem stande med hvert deres tema: Attraktiv bosætning, flere unge får uddannelse, rammevilkår, mere i gang i erhverv og turisme, det gode liv. Derudover vil der være en Rammebiks, hvor konkrete udlæg til beboelse, erhverv mv. kan drøftes samt et speakers corner med korte oplæg om konkrete emner.

Hvad er en Helhedsplan
Helhedsplanen er en samlet oversigt over, hvilken retning Jammerbugt Kommunes udvikling skal gå de næste 12 år. Blandt andet når det kommer til boformer, byroller, uddannelsesmuligheder, vindmøller og f.eks. flere gateways.

Borgermøderne foregår i:
Brovst den 3. april kl. 19.00 på Brovst Skole

Pandrup den 20. april kl. 19.00 på Skolecenter Jetsmark, Pandrupafdelingen 

Programmet er det samme på de to møder.

Tilmelding er ikke nødvendig. Bare mød op, der vil være smagsprøver på lokale fødevarer.