Ingen anmærkninger til sager om tabt arbejdsfortjeneste

Jammerbugt Kommunes børnehandicapområde har haft revision af sager om tabt arbejdsfortjeneste. Revisionsrapporten var uden bemærkninger.

To fredage i træk har Jammerbugt Kommune fået gennemgået sager om tabt arbejdsfortjeneste – de såkaldte §42 sager.

Det var den årlige revision af nye om tabt arbejdsfortjeneste for forældre med handicappede børn, BDO Revision foretog. Fokus var på beregningsgrundlag, selve beregningen og kontrol af almindelige sagsbehandlingsregler. Her fandt BDO Revision altså ingen anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionen var samtidig en kontrol af de bemærkninger, som BDO Revision havde haft til et tidligere besøg i 2015. Her havde BDO Revision heller ingen bemærkninger.

”Vores tættere sagsopfølgning, ledelsestilsyn og en konkret beskrivelse af sagsgange har medført, at fejlprocenten i sagsbehandlingen er faldet. Det er vi selvfølgelig tilfredse med”, fortæller formand for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

Revisionsrapporten viser, at der er tillid til, at Jammerbugt Kommune foretager rigtige beregninger og korrekt sagsbehandling, når det kommer til sager om tabt arbejdsfortjeneste.