Informationsmøde om opførelse af vindmøller ved Rendbæk Øst

Jammerbugt Kommune har offentliggjort forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende VVM-redegørelse for opførelsen af vindmøller ved Rendbæk Øst.

Projektet består af 16 vindmøller 3,6 – 4,3 MW, med en totalhøjde på 150 meter. 

Jammerbugt Kommune og Dansk Vindenergi ApS, som skal opstille vindmøllerne, inviterer alle interesserede til informationsmøde om projektet.

Mødet er tirsdag 12. februar 2019 kl. 19.00 på Skolecenter Jetsmark, afdeling Pandrup, Blokhusvej 41, 9490 Pandrup.

Alle er velkomne til mødet.

På mødet fortæller Jammerbugt Kommune og Vindenergi ApS om, hvad projektet kommer til at betyde for de omkringliggende beboelsesejendomme.

Energistyrelsen vil fortælle om reglerne for erstatning for værditab på beboelsesejendomme, som følge af vindmøllernes etablering (værditabsordningen) og om reglerne for køberetsordningen, som giver mulighed for at købe ejerandele i projektet – jf. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) .

Læs mere i materiale om forslag til Lokalplan 23-008 Vindmøller ved Rendbæk Øst, Pandrup