Sundhedsplejen i Jammerbugt kommune styrker det professionelle møde med fædrene

Sundhedsplejerskerne Mette Vendelbo, Bettina Djurhuus og deres kolleger har særlig fokus på, at initiativer i sundhedsplejen er ”far venlige”.

Næste år målretter kommunen sine tilbud, pjecer mm, så de henvender sig mere direkte til både mor og far - ligesom der vil være mere fokus på begge forældre og mere inddragelse af fædrene.

”Vi er allerede på vej. I år har vi flyttet nogle af møderne i Baby Cafeen til sidst på dagen, så begge forældre har mulighed for at deltage – det er bl.a. førstehjælp. Vi planlægger også flere hjemmebesøg, så far har mulighed for at være deltage”, fortæller ledende sundhedsplejerske Diane Aarestrup.

I samarbejde med Familiecentret har sundhedsplejen desuden et tilbud, ”Café god start” for gravide og nybagte mødre. Her mødes begge forældre fire gange om året sidst på eftermiddagen for at få en god start på livet som familie.

Far ambassadør

Forum For Mænds Sundhed har taget initiativ til et samarbejde med sundhedsplejen i landets kommuner for at inddrage fædrene mere i forældreskabet og sundhedsplejens tilbud. Det har Jammerbugt Kommune takket ja til, da kommunen netop ønsker at øge fædrenes deltagelse i sundhedsplejens tilbud.

Det har blandt andet resulteret i, at der er uddannet far-ambassadører i kommunen. Far-ambassadører er en slags far-konsulent, som står i spidsen for bedre dialog og støtte til fædrene.
65 kommuner i landet har udnævnt far-ambassadører.  

Læs mere her:
https://farforlivet.dk
https://sundhedsplejen.jammerbugt.dk/tilbud/babycafe/
Café god start