Er du testet positiv med Covid-19?

Det er vigtigt, at du isolerer dig selv og dermed beskytter andre mod smitte. Kontakt kommunen, hvis du ikke har mulighed for at isolere dig selv.

Isolation kræver ofte, at der tænkes nye handlemetoder. Det kan være online bestilling af fødevarer og levering til døren. Hvis I er flere i husstanden, kan huset deles op, så den smittede ”bor” i kælderen eller lignende.  Det kan også være, at man er nødt til at trække på noget hjælp fra familie og venner fx til lån af sommerhus eller lignende.

 

Ingen mulighed selv for isolation?

Har du ikke mulighed for at isolere dig selv i eget hjem, måske pga. indretningen, eller fordi de øvrige beboere i husstanden er i risiko for at udvikle alvorligt sygdomsforløb, så kontakt Pandrup Plejecenter på tlf. 41913630

Som borger i Jammerbugt Kommune har du mulighed for at anvende en af kommunens isolationsboliger. Jammerbugt har tilsluttet sig Aalborg Kommunes aftale med St. Restrup Slotshotel, som kan isolere borgere. Det betyder, at du får et værelse og mulighed for at få tre måltider mad om dagen. Værelset og forplejning betaler Jammerbugt Kommune for. Er du i selvisolation, skal du selv stå for den daglige rengøring af værelset.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er sundheds- eller socialfagligt personale til stede ved isolationsboligerne. Hvis du under opholdet får svære symptomer, skal du kontakte egen læge/lægevagt. Er der tale om akut kritisk hjælp skal du kontakte akuttelefonen på 112.

Du skal selv transportere dig til og fra hotellet.

Det er ikke muligt at møde op ved isolationsboligerne uden forudgående aftale med Jammerbugt Kommune. 

Pandrup plejecenter kan kontaktes døgnet rundt, men ved opkald efter kl. 20.00 kan opholdet først effektueres dagen efter.

Hvor længe kan opholdet være?
Udviser du symptomer, kan du blive indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Er du testet positiv uden, at du oplever symptomer, kan du blive indtil 7 dage efter positiv test.

Når opholdet ophører, og du er klar til at tage hjem, skal du kontakte Pandrup Plejecenter igen og orientere om opholdets ophør.