Er du testet positiv med Covid-19?

Det er vigtigt, at du isolerer dig selv og dermed beskytter andre mod smitte.

Isolation kræver ofte, at der tænkes nye handlemetoder. Det kan være online bestilling af fødevarer og levering til døren. Hvis I er flere i husstanden, kan huset deles op, så den smittede ”bor” i kælderen eller lignende.  Det kan også være, at man er nødt til at trække på noget hjælp fra familie og venner fx til lån af sommerhus eller lignende.

I de situationer hvor husets indretning ikke kan imødekomme isolation fra resten af husstanden, det kunne fx være, at der kun er et badeværelse, har du, som borger i Jammerbugt Kommune, muligheden for at anvende en af kommunens isolationsboliger. Jammerbugt har tilsluttet sig Aalborg Kommunes aftale med St. Restrup slotshotel om, at man her kan isolere borgere. Det betyder konkret, at du får et værelse og mulighed for at tilkøbe 3 måltider mad om dagen. Selve værelset betaler Jammerbugt Kommune for, men der vil være en egenbetaling til forplejningen (hvis du ønsker at benytte dig af det tilbud). Udgiften til forplejning, fratrukket tilskud fra kommunen, er 150 kr., som betales direkte til hotellet. Det påhviler desuden dig at foretage den daglige rengøring af værelset.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er sundheds- eller socialfagligt personale til stede ved isolationsboligerne. Såfremt du under opholdet oplever forværring af symptomer, skal du kontakte egen læge/lægevagt. Er der tale om akut kritisk hjælp skal du kontakte akuttelefonen på 112.

Du skal selv transportere dig til og fra hotellet.

Det er ikke muligt at møde op uden forudgående aftale med Jammerbugt Kommune. Er du forhindret i at isolere dig selv i eget hjem grundet indretningen eller er de øvrige beboere i husstanden i risiko for at udvikle alvorligt sygdomsforløb skal du kontakte Pandrup Plejecenter på tlf. 41913630

Pandrup plejecenter kan kontaktes døgnet rundt, men ved opkald efter kl. 20.00 kan opholdet først effektueres dagen efter.

Hvor længe kan opholdet være?
Udviser du symptomer, kan du blive indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. Er du testet positiv uden, at du oplever symptomer, kan du blive indtil 7 dage efter positiv test.

Når opholdet ophører, og du er klar til at tage hjem, skal du kontakte Pandrup Plejecenter igen og orientere om opholdets ophør.