En ny hverdag i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune følger naturligvis regeringens beslutning om, at offentlige ansatte i størst muligt omfang skal arbejde hjemmefra, så arbejdsstederne er ændret for størstedelen af medarbejderne og det gælder også de politiske udvalg.

For det politiske arbejde forsætter som det skal, selv i disse så anderledes corona-tider. Og selvom politikkerne i Jammerbugt Kommune ikke kommer fysisk ind til møder, så arbejder de fortsat – det sker bare i høj grad hjemmefra og møderne er virtuelle.

”Selv om vi står i en usædvanlig situation, så arbejder politikkerne fortsat med at holde hjulene i gang, så borgerne kan mærke at vi stadig er her”, siger Borgmester Mogens Christen Gade.

Efter Påske startes der for alvor op med virtuelle møder - efter at økonomiudvalget tyvstartede med et telefonmøde i marts – og udvalgsformandsmøder og gruppeformandsmøder vil også i april blive afholdt som virtuelle møder.

De virtuelle møder er for at begrænse antallet af personer der er samlet. På den måde følger politikkerne henstillingerne fra sundhedsmyndighederne om bl.a. ikke at være samlet mere end 10 personer.

Administration og Borgerservice  

Kommunen har et nødberedskabet i administrationen, så borgere har mulighed for at komme i telefonisk kontakt med borgerservice og omstillingen. Ved uopsættelige henvendelser til Borgerservice kan du booke en tid til fremmøde i Borgerservice i Aabybro på: tlf. 7257 7777 eller på raadhus@jammerbugt.dk Sender du mail med personoplysninger, så skriv til os via din e-Boks.

Også i den forbindelse følger Jammerbugt Kommune Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til smitte og forebyggelse. Og der arbejdes intenst for at sikre, at vi følger de seneste anbefalinger, blandt andet i samarbejde med Kommunernes Landsforening.

Har du generelle spørgsmål til Borgerservice eller brug for hjælp til digital selvbetjening, kan du kontakte ”Den Digitale Hotline” på tlf.: 7020 0000

Information samlet ét sted

Jammerbugt Kommune har samlet generelle informationer om, hvordan Jammerbugt Kommune håndterer driften af de områder, som vi må og skal opretholde. De er på: https://www.jammerbugt.dk/kommunen/coronavirus/hvad-betyder-det-for-dig/.