Ekstra fokus på havmiljøet i august

Jammerbugt Kommune er med i det svenske initiativ 'Västerhavsveckan', når kommunen onsdag 8. august byder på flere aktiviteter i børnehøjde i Thorup Strand – blandt andet hvordan vi gør brug af affald fra havet.

Plast og affald i havmiljøet er omdrejningspunktet for ’Västerhavsveckan’ i uge 32, og Jammerbugt Kommune deltager med sjove aktiviteter i Thorupstrand.

Aktiviteterne er især målrettet familier med mindre skolebørn i alderen 5-10 år. To af de lokale skoler, Thorup-Klim skole og Fjerritslev skole, har allerede meldt sin ankomst, men der er plads til endnu flere børn og barnlige sjæle.

- På denne dag har vi sat fokus på børnene og håber at vi kan få dem til at involvere deres forældre næste gang de er på stranden. Vi håber også på, at vi kan påvirke den næste generation til at være mere bevidste omkring plastik og andet affalds skadevirkning, til at sortere og derved reducere mængden af affald, fortæller Henrik Damsgaard, afdelingsleder i team vand og natur i Jammerbugt kommune. 

På dagen bliver det gjort tydeligt, hvor meget plastik en almindelig husholdning bruger på et døgn. Deltagerne involveres og skal på opdagelse efter plastik og affald langs stranden, og konkurrere om at finde det mærkeligste affaldsfund.

Plastik i naturen kan genanvendes til meget, hvis det bliver samlet op og sorteret korrekt.

- Der er gjort mange tiltag for at reducere mængden af affald i havet, men der skyller stadig meget affald op på de danske strande. Kommunen gør en stor indsats for at indsamle affaldet, men vi kan ikke gøre arbejdet alene.
Derfor prøver vi gennem en række tiltag at opfordre de gæster, der besøger strandene, til at hjælpe med opgaven, afslutter Henrik Damsgaard.

Efter nogle aktive timer på stranden bliver formiddagen rundet af med økologiske naturkødspølser og forfriskninger.

Selve arrangementet er gratis, mens pølser og forfriskninger kan købes for et mindre beløb. Arrangementet starter kl. 9.00 ved den store parkeringsplads for enden af Thorup Strandvej 310, 9690 Fjerritslev og slutter kl. 12.00.

Hvad er ’Västerhavsveckan’?
Temaugen ’Västerhavsveckan’ er et skandinavisk samarbejde, som skal være med til at øge borgernes opmærksomhed omkring havmiljøet og på problemer og udfordringer havene står over for. Samtidig skal temaugen medvirke til at skabe bæredygtige kystsamfund. I 2018 løber ’Västerhavsveckan’ af stablen 4.-12. august. Ud over arrangementet i Thorup Strand, er der aktiviteter i og omkring Skagen Grå Fyr - Center for Trækfugle.

Læs mere om aktiviteterne her:
http://vasterhavsveckan.se/vasterhavsveckan-i-danmark/

For flere informationer, kontakt
Henrik Damsgaard tlf.: 7257 7345 (ferie til og med d. 3. august)