Borgermøde i Brovst 30. november

Arbejdsgruppen ”Brovst 2020” er i samarbejde med Jammerbugt Kommune og CFBO Arkitekter i færd med at implementere nogle af de initiativer, som er skitseret i Masterplanen for Brovst.

Konkret foregår dette ved, at der udpeges områder, hvor indsatsen målrettes i årene 2019-2024. Områderne er:

Rotfeldskvarteret
Kultur, fritid og sammenhæng med Bratsko

Byporten
Brovsts ansigt, trafiksikkehed og sikker skolevej

Forbindelser
Aktivitets sti, Stationsby forbindelse, Sti i Gammel Brovst og Vesterbjerg forbindelse

Der skal nedsættes arbejdsgrupper, som arbejder med initiativer og idéer vedrørende netop ovenstående steder.

Desuden vil Brovst 2020, Jammerbugt Kommune og CFBO Arkitekter præsenterer de skitser og diagrammer, der er er kommet ud af det tidligere kick-off møde og arbejdet med Masterplanen.

Mødet er torsdag 30. november 2017 kl. 19-21
Sport og Kulturcenter Brovst i Multisalen
Damengvej 2, 9460 Brovst

Mødet er for alle.