Blokhus Bæk tæller

Blokhus Bæk er med på den rejsende udstilling ”Når Stedet Tæller”. Udstillingen rammer Blokhus Torv 13. juli.

Fra 13. juli til 24. juli danner Blokhus Torv rammen om den rejsende udstilling ”Når Stedet Tæller”. En udstillinger, der fortæller om tyve lokale projekter i Danmark – herunder Blokhus Bæk. Projekterne er blevet realiseret med støtte fra Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Udstillingen overtager pladsen på Torvet efter Blokhushvalen, der forlader Blokhus Torv dagen før om formiddagen. Herefter vil den nordlige del af Blokhus Torv rumme de i alt 28 skilteflader, der formidler de tyve projekter.

Blokhus Bæk
Blokhus Bæk blev lagt fri og indviet i sommeren 2015. Fritlægningen af har givet byen et markant kvalitetsløft, nu hvor bækken binder byens pladser og kulturelementer sammen og løber gennem smukke, zigzaggede rammer af beton og træ.

Blokhus Bækprojektet ændrede bækken fra en smal til en åben og rislende bæk med grønne skråninger og med opholdsrum langs med bækforløbet, som ender i et delta med torveplads.

Samtidig var klimaudfordringerne vigtige i projektet, og derfor blev der fjernet flaskehalse som smalle rør, så vandet ikke stiger op og ødelægger de historiske bygninger ved kraftige regnskyl.  På den måde er de kulturhistorieske værdier i byen sikret.

Når Stedet Tæller
Den rejsende udstilling formidler resultaterne af 20 projekter under Realdanias kampagne Stedet Tæller, sammen med en publikation, om kampagnens projekter, som kan hentes gratis på udstillingen eller downloades på stedet-tæller.dk. Udstillingen rejser fra marts til oktober 2017 mellem de tyve projekter rundt omkring i hele Danmark”.