Vindmølleprojekt Thorup-Sletten. Afgørelser i henhold til vandløbsloven

Annoncering af afgørelser om krydsning og overkørsler af vandløb i forbindelse med Vindmølleprojektet Thorup-Sletten Klagefrist: 5.12.2018

Afgørelse om rørlægning af vandløb omkring fundamenter

Afgørelse om overkørsel af Bjerge Å

Afgørelse om krydsning af Bjerge Å med kabler

Afgørelse om overkørsel af privat vandløb mellem matr. 47y og 16k

Afgørelse om krydsning af privat vandløb mellem matr. 47y og 16k