Tilladelse til rørbro over Tyhulsgrøften ved Udholm Aktivitetscenter

Klagefrist 4 uger fra 7.11.2019

Se link til reguleringstilladelse