Tranum, Tranum Vandværk - Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke-VVM-pligt

Her finder du offentlige bekendtgørelser, Teknik og Miljøforvaltningen er forpligtet til at bringe efter gældende lovgivningen.

Se samtlige afgørelser om tilladelse til vandindvinding her.