Nedklassificering af Bjørnkærgrøftens nedre del

Klagefrist 19.5.2017

Afgørelse om nedklassificering af tilløb til Bjørnkærgrøftens nedre del