Tilladelse til nedsivning af vej – og overfladevand fra forlængelse af Toftevej ved Aabybro.

Offentliggørelse af nedsivningstilladelse med bilag.

Tilladelse til nedsivning af vej – og overfladevand fra forlængelse af Toftevej ved Aabybro.

Bilag til nedsivningstilladelse ved Toftevej, Aabybro