Thorup Strand, Hedestien 11 - anden bygningshøjde - dispensation fra Lokalplan nr. 37Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 8. januar 2018. Klagefristen er 4 uger.