Afgørelse om regulering af Sydvestre Ringkanal

Jammerbugt Kommune giver hermed tilladelse til forlægning af Sydvestre Kanal ved Store Vildmose

Klagefrist 10. august 2018

Afgørelse om forlægning af Sydvestre Ringkanal

Bilag 1. Ansøgningens projektbeskrivelse

Bilag 2. Ansøgningens bilag 1-6

Bilag 3. Ansøgning fra Jammerbugt Kommune/LIFE Højmoser i Danmark 

Bilag 4. Projektændringer i forhold til ansøgning

Bilag 5. Klagevejledning