Svenstrup Kær - Jordfordeling i forbindelse med LIFE RigKilde - Afgørelse om ikke krav om miljørapport

Her finder du offentlige bekendtgørelser, Teknik og Miljøforvaltningen er forpligtet til at bringe efter gældende lovgivningen.

Afgørelsen kan læses her.

Afgørelsen er annonceret den 11. september 2017. Klagefristen er 4 uger.