Afgørelse om nedklassificering af Søndre Mosegrøft.

Hermed offentliggøres afgørelse om nedklassificering af Søndre Mosegrøft fra offentligt til privat vandløb

Link til afgørelse med klagevejledning.

Klagefrist: 18.12.2018