Slettestrand, Stenhusvej 34 - tagbeklædning - dispensation fra lokalplan 53Find afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 10.april 2019. Klagefristen er 4 uger