Slettestrand, Østersvej 16 - øget højde - Dispensation fra Lokalplan 53Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 11. februar 2019. Klagefristen er 4 uger.