Saltum, Saltum Strandvej 205 - anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1

Her finder du offentlige bekendtgørelser, Teknik og Miljøforvaltningen er forpligtet til at bringe efter gældende lovgivningen.

Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 8. september 2017. Klagefristen er 4 uger.