Saltum, Borgvej 42 - øget bebyggelsesprocent - dispensation fra Byplanvedtægt 1Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 6. august 2019. Klagefristen er 4 uger.