Pandrup, Lundbakvej 94 - Udstykning - Landzonetilladelse

Her finder du offentlige bekendtgørelser, Teknik og Miljøforvaltningen er forpligtet til at bringe efter gældende lovgivningen.

Find afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 14. september 2017. Klagefristen er 4 uger.