Pårup, Hjortdalvej 308 - garage med værksted og kontor - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 27. januar 2020. Klagefristen er 4 uger.