Påbud om genåbning af vandløb, rørlagt uden vandløbsmyngdighedens tilladelse på matr. nr. 2r Åby By, Åby

Klagefrist 4 uger fra 26.06.2019

Link til afgørelse:

Påbud om genåbning af vandløb, rørlagt uden vandløbsmyngdighedens tilladelse på matr. nr. 2r Åby By, Åby