Ophævelse af lokalplan 218 for Hune Plejecenter

Her finder du offentlige bekendtgørelser, Teknik og Miljøforvaltningen er forpligtet til at bringe efter gældende lovgivningen.

Lokalplan 218 for Hune Plejecenter er blevet ophævet. Se selve ophævelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 10. juli. Klagefristen er 4 uger.