Ophævelse af lokalplan 218 for Hune PlejecenterLokalplan 218 for Hune Plejecenter er blevet ophævet. Se selve ophævelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 10. juli. Klagefristen er 4 uger.