Nørhalne, Bøgesvinget 2 - overtrædelse af byggelinje - Dispensation fra Lokalplan 3.14Find dispensation og afgørelse her.

Afgørelsen er annonceret d. 18. november2019. Klagefristen er 4 uger.