Afgørelse om nedklassificering af Mejlhedegrøften

Offentliggørelse af afgørelse om nedklassificering af Mejlhedegrøften til privat vandløb

Klagefirst 9.1.2019

Se link til afgørelse om nedklassificering af Mejlhedegrøften