Kvalitetstyring på Miljø- og Naturområdet

KS-Certifikat 1. juni 2013. Jammerbugt Kommune har et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet.

Helt overordnet skal systemet være med til at sikre, at lovgivningens krav på natur- og miljøområdet samt almindelig god forvaltningsskik følges, og at der er tilfredshed blandt borgere og virksomheder med selve processen omkring sagsbehandlingen.

Kvalitetsstyringssystemet blev første gang certificeret i december 2009 og er blevet recertificeret i november 2012. Det er DS Certificering, som har kontrolleret, at kommunen forsat lever op til kravene i kvalitetsstyringsloven.

DS Certificering har i den forbindelse udarbejdet en rapport , som bl.a. peger på de styrker der er ved systemet.

Kvalitetsstyringsloven er blevet ophævet i sommeren 2013. Forvaltningen har valgt at fastholde kvalitetsstyringssystemets og certificeringen og har derfor udstedt et nyt certifikat.

Der er i januar 2013 udarbejdet en status for arbejdet med kvalitetsstyring, som redegør nærmere for hvad arbejdet med kvalitetsstyring går ud på.

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Team Miljø
Lisbeth Kroman
Tlf. direkte: 72 57 76 05
lkr@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader