Kollerup, Kollerup Klitvej 79 - Ændring af boligstatus - Landzonetilladelse

Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 19. juni 2017. Klagefristen er 4 uger.