Hune, Sætergaardsstien 6B - opførelse af udhus - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9Dispensationen findes her.

Afgørelsen er annonceret d. 2. juli 2018. Klagefristen er 4 uger.