Hoffmannsvandløbet. To tilladelser til Evonet til krydsning af vandløb med elkabler

Krydsning ved Strandgårdsvej og Redningsvejen. Klagevejledning vedhæftet i dokument.

Link til krydsningstilladelser.