Hjortdal, Stenhusvej 32 - afstand til hovedhus og materialer - dispensation fra Lokalplan 53Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 23. maj 2019. Klagefristen er 4 uger.