Halvrimmen, Søgårdsvej 5 - Udvidelse af sø - Landzonetilladelse

Find landzonetilladelsen her

Afgørelsen er annonceret 15. juni 2017. Klagefristen er 4 uger.