Gjøl, Hammergårdsvej 8 - anden tagform og -materiale - dispensation fra Lokalplan 4.03Find dispensationen her. 

Afgørelsen er annonceret d. 20. maj 2019. Klagefristen er 4 uger.