Fjerritslev, Thorupholmevej 211 - Husdyrbrug - §12 miljøgodkendelse

Klagefristen udløber den 3.8.2016.

Se samtlige tilladelser på husdyrbrug her