Fjerritslev, Gøttrup Klim Enges Vandværk - Tilladelse til etablering af boring

Klagefristen udløber den 17. februar 2016.

Her kan du se alle tilladelser til etablering af boringer og foreløbig vandindvinding