Fjerritslev, Bødkervej - Placering af erhvervsbygning - Dispensation fra Lokalplan 1Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 28. juni 2019. Klagefristen er 4 uger herefter.