Fjerritslev, Østergade 2 - mindre opholdarealer - dispensation fra Lokalplan nr. 34Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 6. august 2019. Klagefristen er 4 uger.