Brovst - Tværkær, Stagstedvej 54 - Nyt stuehus samt ændret anvendelse af eksisterende stuehus - LandzonetilladelseFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 11.juli 2019. Klagefristen er 4 uger.