Brovst, Tranum Engevej 156 - Husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse §12

Klagefristen udløber den 28. marts 2016

Se samtlige tilladelser for husdyrbrug her.