Brovst, Terndrupvej 77, Miljøvurdering og Miljøgodkendelse, Genbrugsplads.

Brovst, Terndrupvej 77 - Miljøvurdering og miljøgodkendelse- Brovst Genbrugsplads til modtagelse af affald fra private og erhverv.

Brovst Genbrugsplads, Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har miljøgodkendt anlæg af en ændret og moderniseret genbrugsplads i Brovst til modtagelse af affald fra borgere og erhvervsvirksomheder på adressen Terndrupvej 77, 9460 Brovst. Jammerbugt Kommune har samtidig vurderet, at anlæg og drift af genbrugspladsen ikke påvirker miljøet væsentligt og derfor heller ikke udløser krav om miljøvurdering.

Miljøgodkendelse og miljøvurdering offentliggøres i dag den 11. april 2018 på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital Miljø Administration (DMA) – https://dma.mst.dk/. Et opslag med henvisning til afgørelsen bringes også i lokalaviserne.

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages frem til og med den 9. maj 2018. Klage- og søgsmålsvejledning fremgår af afgørelsen.