Brovst, Nørre Økse Kær 33 - §16 b Tilladelse til udvidelse og ændring af slagtesvineproduktionen

Klagefristen udløber den 3. maj 2018

Brovst, Nørre Økse Kær 33 - §16b Tilladelse til udvidelse og ændring af slagtesvineproduktionen

 

Se samtlige tilladelser på husdyrbrug her