Brovst, Kronvildtvej 160 - anden afstand til skel - dispensation fra Lokalplan nr. 90

Her finder du offentlige bekendtgørelser, Teknik og Miljøforvaltningen er forpligtet til at bringe efter gældende lovgivningen.

Find dispensation her.

Afgørelsen er annonceret 4. september 2017. Klagefristen er 4 uger.