Brovst, Bonderupvej15 - etablering af sø - Landzonetilladelse samt disp. fra nbl § 18Find tilladelse samt dispensation her.

Afgørelsen er annonceret 2. december 2019. Klagefristen er 4 uger.