Blokhus, Quintusvej 9 - anden bebbyggelsesgrad og orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensation her.

Afgørelsen er annonceret d. 05. januar 2018. Klagefristen er 4 uger.