Blokhus, Kr. Thomsensvej 10 - bebyggelsesprocent og orientering - dispensation fra Lokalplan nr. 161Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret d. 20. november 2019. Klagefristen er 4 uger.