Reguleringstilladelse til afkortning af rør i Blokhus Bæk

Klagefrist 20. juni 2019

Link til tilladelse til afkortning af rørlagt strækning af Blokhus Bæk med 3 m mellem Clemmi Falk Vej 16 og Jensensvej 2